O autorovI

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.

Absolvent Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, z triedy Emila Skotáka a Jana Zbavitela. Bol tiež súkromným žiakom Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka. Už od detstva spieval v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v triede Júliusa Karabu. Počas svojej dirigentskej praxe spolupracoval s mnohými orchestrami (Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Solamente naturali, Collegium Baroque, Sinfonietta Bratislava, a ďalšie) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor, detský zbor Primavera Brno, spevácky zbor Lúčnica, zbor Canens, Musica Nova…).

 

Od koncertnej sezóny 2004/2005 zastával 4 sezóny post dirigenta Komorního orchestra města Blansko.  Počas štúdií na JAMU naštudoval množstvo operných predstavení (B.Smetena - Predaná nevesta, B. Martinů - 2x Alexander a ďalšie), premiéroval skladby súčasných skladateľov. V roku 2013 naštudoval a uviedol operu L. Janáčka - Príhody Líšky Bystroušky v nemeckom Hamburgu. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom. Stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK. V rokoch 2013 - 2015 pripravil a uviedol výstavu o dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi v Národnom divadle v Prahe a v Slovenskom národnom divadle. V súčasnosti pôsobí na poste dirigenta Bratislavského chlapčenského zboru a venuje sa projektom koncertov pre deti a mládež, ktoré realizuje v spolupráci so symfonickými orchestrami.

 

Od akademického roka 2017/2018 pôsobí ako interný pedagóg Hudobnej fakulty JAMU v Brne.

Absolvent Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, z triedy Jana Zbavitela. Bol tiež súkromným žiakom Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka. Už od detstva spieval v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v triede Júliusa Karabu. Počas svojej dirigentskej praxe spolupracoval s mnohými orchestrami (Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Solamente naturali, Collegium Baroque, Sinfonietta Bratislava, a ďalšie) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor, detský zbor Primavera Brno, spevácky zbor Lúčnica, zbor Canens, Musica Nova…).
 
Od koncertnej sezóny 2004/2005 zastával 4 sezóny post dirigenta Komorního orchestra města Blansko.  Počas štúdií na JAMU naštudoval množstvo operných predstavení (B.Smetena - Predaná nevesta, B. Martinů - 2x Alexander a ďalšie), premiéroval skladby súčasných skladateľov. V roku 2013 naštudoval a uviedol operu L. Janáčka - Príhody Líšky Bystroušky v nemeckom Hamburgu. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom. Stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK. V rokoch 2013 - 2015 pripravil a uviedol výstavu o dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi v Národnom divadle v Prahe a v Slovenskom národnom divadle. V súčasnosti pôsobí na poste II. dirigenta BChZ a venuje sa projektom koncertov pre deti a mládež, ktoré realizuje v spolupráci so symfonickými orchestrami.

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode