Výstava v Bratislave už od 18. marca!

17.03.2015 16:55
"Najprv buďme poriadni a až potom Slovania!" hovorieval s úsmevom dirigent Košler hudobníkom, ktorí sa občas pod zámienkou "slovanskej nátury" pokúšali zakryť drobné interpretačné nedostatky. Na pripravovanej výstave si môžete "zadirigovať", alebo sa pokúsiť rozlúštiť tajnú šifru.
 
O svetoznámom dirigentovi, ktorý spolupracoval s viac ako 60-timi orchestrami z celého sveta a do slovenského operného života vstúpil v roku 1971 dosiaľ neexistuje žiadna publikácia, ktorá by mapovala jeho životnú dráhu. V Slovenskom národnom divadle pripravil Košler 8 premiérových naštudovaní a významným spôsobom pomohol zastabilizovať súbor v ťažkom období po roku 1968. Výstava obsahuje aj dosiaľ nezverejnené exponáty z pozostalosti dirigenta Košlera, ako aj archívov slovenských, českých i nemeckých inštitúcií, ktoré s dirigentom spolupracovali. Počas prehliadky nahliadnete do jedinečného denníka, v ktorom nájdete informácie o všetkých oddirigovaných predstaveniach a koncertoch, prečítate si vzácnu korešpondenciu s Walterom Felsensteinom či Jánom Cikkerom. V množstve exponátov vám odhalíme významné medzníky, ale aj tajomstvá zo života dirigenta Zdeňka Košlera. Nevynecháme tiež dirigentovu spoluprácu so Slovenskou filharmóniou, ktorej čestným šéfdirigentom sa stal v roku 1996 "in memoriam".
 
Súčasťou výstavy je tiež špeciálna aplikácia na platforme Samsung Smart TV, z dielne spoločnosti Mautilus. Aplikáciu, obsahujúcu informácie o dirigentovi Košlerovi a hudobné ukážky z archívu spoločnosti SUPRAPHON, budete ovládať pohybom svojich rúk, podobne, ako dirigent ovláda svoj orchester. Počas prehliadky výstavy nazriete do dirigentovho denníka, ktorý obsahuje aj dosiaľ nerozlúštené šifrované údaje. Viac sa dozviete na stránkach www.zdenek-kosler.cz
 
Výstavu pripravili: výstava je súčasťou projektu špecifického výskumu Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. 
Termín výstavy: od 18. marca 2015 
Miesto výstavy: priestory novej budovy SND

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode