Prvý koncert 12-ročného dirigenta

06.12.2010 01:14

zaznel 22. júna 1941 v záhrade Národného domu na Smíchově. Išlo o veľký koncert 63-členného dychového orchestra, ktorý dirigoval Zdeňkov otec,  Václav Košler. Prečítajte si radostnú správu o debute mladeho dirigenta, ktorá vyšla v dobovej tlači: „...a když zazněl na ukončení kocertu poslední pochod a orkestr byl donucen k opakování, předstoupil před tento mohutný 63-členný orkestr 12letý dirigent Zdeňek Košler ml., žák profesora Otakara Jeremiáše, a ujal se taktovky, aby koncert dokončil, zapůsobilo to dojmem tak radostným, mnohý účastník byl plně vzrušen. Malý dirigent se ukázal velmi temperamentním, pracoval ladně, ale svižně oběma rukama a nezapoměl upozornit ani jeden z nástrojů, který se měl hlučneji ozvat, právě tak jako dovedl celý orkestr srazit na pianissimo. Radost a uspokojení zračilo z tváří všech přítomných, kteří od začátku až do úplného konce koncertu sledovali každé číslo s opravdovým zájmem.“   Prameň: neznáma dobová tlač, kronika dirigenta Zdeňka Košlera

  

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode