Použité pramene

16.12.2017 12:40

KOŠLER, Zdeněk : Poselství. Libuše Burianová-Hasenörlová. 1. Praha : Argo, 1996., s. 65. ISBN 80-7203-006-X.

Denník dirigenta Zdeňka Košlera, v osobnom vlastníctve dirigenta Marka Ivanovića.

Korešpondencia Zdeňka Košlera a Waltera Felsensteina, vo vlastníctve Felsensteinovho inštitútu v Berlíne.

Rozhovory, digitálne zaznamenané: Miroslav Košler, Leoš Svárovský, Ľuba Baricová, Antov Viskup, Marta Braunsteinerová, Jaroslav Blaho

HOLEČEK, Jaroslav. S taktovkou a partiturou. Gramorevue 81. 1981, 3, Archív SND.

Prokofjev je život. Večerník Praha. 28.5.1963, Archív ND Ostrava.

Http://de.wikipedia.org [online]. 2010 [cit. 2010-03-28]. Komische Oper Berlin. Dostupné z WWW: https://de.wikipedia.org/wiki/Komische_Oper_Berlin

VOPÁLENSKÁ, Eva. Len v mieri znejú tóny. Televízia Bratislava. 1983, 47, s. 16-17. Archív SND.

Národní umělec Zdeněk Košler. Gramorevue 84. 1984, 6, Archív SND.

JUST, Vladimír. Česká divadelní kultura 1945 - 1989 v datech a souvislostech. Praha : Divadelní ústav, 1995. Divadlo normalizace, s. 101. Archív ND Praha. ISBN 80-7008-056-6.

PLASKUROVÁ, Alžbeta. Zdeněk Košler o Bernsteinovi. Hudobný život. 14.5.1973, 36, Archív Hudobného centra v Bratislave.

Umenie a hudba v opere. Bratislavský Večerník. 16.5.1975, Archív SND.

Věc Makropulos v Bratislave. Večerník. 5.4.1973, Archív SND.

SLABÁ, Margita. Hudba je alfou i omegou života. Hlas ľudu. 14.4.1988, Archív SND.

FELLEGI, Pavol. Zapaľuje, kto sám horí. Nové slovo. 3.7.1980, Archív SND.

LABORECKÝ, Jozef. Osobnosť našej epochy : rozhovor. Nové slovo. 19.2.1976, Archív SND.

DOHNALOVÁ, Lýdia. Slovenská filharmónia 1949 - 1999. Bratislava : SF, 1999. 50 rokov Slovenskej filharmónie, s. 44. ISBN 80-968242-3-6.

HANKE, Wolfgang. Glanzvolle Eröffnungspremiere im neuen Haus der Komischen Oper : Geniales Dramma giocoso. UNION – Leipzig : Sternstunden des Theaters. 27.12.1966, 12, s. 13 – 16, Archív Komickej opery Berlín.

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode