O autorovI

 

Narodil som sa 1. decembra 1983 v Bratislave. Moja matka Mgr. art Magdaléna Rovňáková, ArtD. je zakladateľkou a zbormajsterkou Bratislavského chlapčenského zboru. Otec Gabriel Rovňák je riaditeľom Súkromnej umeleckej školy na Macharovej ulici v Bratislave. Moja sestra Ivana Rovňáková je v súčastnosti poslucháčkou 2. ročníka odboru Hudobný menežment na HF JAMU v Brne.

 

            Počas môjho štúdia na základnej škole som navštevoval  základnú umeleckú školu v odbore hra na klavíri. Ako sedemročný som sa stal členom Bratislavského chlapčenského zboru, s ktorým som účinkoval v mnohých oratóriách, kantátach a operách.  Navštívil som  nielen veľa krajín, ale spoznal aj viaceré významné pódiá (Slovenská filharmónia, Opera SND, Viedenská štátna opera a iné), spieval  po boku umelcov svetového formátu. Spomedzi dirigentských osobností som účinkoval pod taktovkou Ondreja Lenárda, Riccarda Mutiho, Libora Peška, Fabia Luisiho a ďalších. V súčasnosti pôsobím v Bratislavskom chlapčenskom zbore ako jeho druhý zbormajster.

 

         Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok som bol od roku 1997 poslucháčom Konzervatória v Bratislave. Najmä po maturitnej skúške som rozšíril svoje dirigentské aktivity. V spolupráci so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave som sa predstavil v roku 2002. V júni roku 2003 som so spolužiakmi založil orchester barokovej hudby a uviedol som premiéry skladieb študentov konzervatória. Bol som poctený možnosťou dirigovať orchester Slovenská filharmónia v rámci vianočného koncertu. V spolupráci so Slovenským rozhlasom som pripravil 17 dielny cyklus, ktorý zoznamoval mladých poslucháčov s dejinami opery pomocou príbehov a ukážok z jednotlivých titulov od baroka až po súčasnosť.  Cyklus som mal možnosť sám moderovať. Štúdium na konzervatóriu som ukončil s titulom „Najlepší absolvent roka“.

 

Od roku 2003 som bol poslucháčom odboru „dirigovanie orchestra“ na Hudobnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, v triede doc. Emila Skotáka, neskôr doc. Jana Zbavitela. Počas štúdia som spolupracoval s Moravskou filharmóniou Olomouc, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, orchetsrom Solamente Naturali, Collegium baroque, The Classic chamber orchestra, Janáčkovým akademickým orchestrom, so študentským orchestrom Konzervatória Pardubice a viacerými komornými zoskupeniami.  Popri štúdiu som pôsobil ako dirigent Komorného orchestra mesta Blanska a spolupracoval som s detkym speváckym zborom Primavera Brno. 

Absolvoval som dirigentské kurzy pod vedením Zsolta Nagya a Martina Turnovského a navštevoval súkromné hodiny u Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka.

            V Brne som naštudoval a premiéroval mnohé skladby svojich spolužiakov - skladateľov. V bakalárskom ročníku som naštudoval v spolupráci s Janáčkovým akademickým orchestrom a Komornou operou JAMU operu Antonia Salieriho Prima la musica poi le parole, neskôr opery Veľká láska (Zdeněk Zouhar), Tajné manželstvo (Domenico Cimarosa), Viva la Mamma (Gaetano Donizetti) a Predaná nevěsta (Bedřich Smetana). Svoje štúdium som v roku 2010 ukončil uvedením 7. symfónie Ludwiga van Beethovena, Klavírneho koncertu a-moll Roberta Schumanna a predohrou Sila osudu z rovnomennej opery Giuseppe Verdiho. 

 

Patrím k zakladajúcim členom občianskeho združenia Soozvuk a zakladateľom Občianskeho združenia mladých umelcov, obe organizácie pôsobia v Bratislave. Ako predseda OZ mladých umelcov som organizačne pripravoval Festival komornej hudby Collegium baroque  (2006). 

 

 Od sezóny 2012/2013 som zahájil spoluprácu so Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom Žilina.

             

      

 

              MgA. Gabriel Rovňák

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode